Vårdsektorn har en framtid för dig.

Hej, du med yrkes- utbildning inom hälso- och sjukvård!

Söker du efter ett jobb som du kan göra med glädje och även fokusera på dina egna specialkunskaper? Bra att du hittat oss! Registrera dig, så kontaktar vi dig!

Hej, du med yrkes- utbildning inom hälso- och sjukvård!

Söker du efter ett jobb som du kan göra med glädje och även fokusera på dina egna specialkunskaper? Bra att du hittat oss! Registrera dig, så kontaktar vi dig!

Hej, du med yrkes- utbildning inom hälso- och sjukvård!

Söker du efter ett jobb som du kan göra med glädje och även fokusera på dina egna specialkunskaper? Bra att du hittat oss! Registrera dig, så kontaktar vi dig!

Till anställda: +358 3 311 92384 (mån-fre 10-12)
Till kunder: +358 50 312 3169

Om oss

Hoiwa är ett inhemskt social- och hälsovårdsföretag, som fungerar som en pålitlig partner för den offentliga och privata sektorn i hela Finland.

Hoiwa tryggar behovet av vårdare allt från plötsliga sjukledigheter till helhetsansvariga lösningar.

Hoiwa producerar dessutom hälsovårdstjänster av hög kvalitet i huvudstadsregionen. Vi är partners åt våra kunder och löser personalbranschens utmaningar.

Hoiwa Oy som äger Hoiwa Lääkäripalvelut Oy erbjuder läkare en möjlighet till heltidsjobb eller kortvariga vikariat för både den offentliga och privata sektorn.

Vi förmedlar

Vi förmedlar sakkunnigt och pålitligt yrkesfolk för hälsovården. Vi förmedlar arbetskraft allt från en dags vikariat till flera månader långa arbetsförhållanden.

Vi värdsettar

Arbetstagarnas välmående är synnerligen viktigt för oss, eftersom vi endast på detta sätt kan producera professionellt och värdefullt arbete med den precision och professionalism som krävs.

Vi tryggar

Vår uppgift och målsättning är att säkra tillgängligheten av personal för våra kunder. Vi samarbetar tätt med våra kunder och kommer fram med lösningar för personalbranschens utmaningar.

Hoiwas berättelse

Hoiwa är nu ett år gammalt! Redan under vårt första verksamhetsår har vi vuxit och utvecklats enormt. I början hade vi en kontorsarbetare och i år är vi redan tio personer, som jobbar inom Hoiwa. Läs Hoiwas berättelse, framförd av vår grundare och verkställande direktör Fadumo Ali.

Läs vår berättelse

Mejla oss: info@hoiwa.fi

Kontakta

För kunden
Hoiwa är din partner alltid då du behöver snabbt pålitlig personal. Kontakta oss direkt antingen via e-post eller med bifogat formulär.

För arbetssökande
Kom med i Hoiwas professionella yrkesmässiga team. Registrera dig via denna länk. Vi kontaktar dig och kommer överens om arbetsintervju.

Kontaktuppgifter
E-postadress: info@hoiwa.fi
Till anställda: +358 3 311 92384
Till kunder: +358 50 312 3169 (mån-fre kl 10-12)
Obs: Akuta avbokningar 06:30-07:30

Faktureringsuppgifter
Nätfaktura adress: 003731228294
Operatör: 003723327487
Förmedlare: Apix Messaging Oy
Fakturaskanning: 003731228294@procountor.apix.fi
Observera att om du använder en av följande operatörer för att skicka en nätfaktura: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit eller Säästöpankit, måste du använda följande Apix adress: 003723327487 och operatör: DABAFIHH.

    I samarbeten med